Atasozu.org


Mart dokuzunda çıra yak, bağ buda.

Martın dokuzu (yeni takvime göre 22’si) olunca bağların her halde budanması gerektir. Bu iş, gündüz yetiştirilemezse gece çıra ışığında yapılmaya değecek kadar önemlidir.


İngilizce: On March 9th, burn the apprentice, the vineyard is here.