Atasozu.org


Çubuk kırılır, çıt der; kütük kırılır, küt der.

Küçük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar küçük; büyük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar büyük olur. Ancak zararın ağırlığı, iki durumda da eşittir.


İngilizce: The rod breaks, says snap; the log breaks, says blunt.