Atasozu.org


Çok açılma, soğuk alırsın.

Giriştiğiniz iş için gereğinden çok para dökerseniz sonra bunun karşılığını alamaz, işi zararla kapatırsınız.


İngilizce: Don’t open too much, you’ll get cold.