Atasozu.org


Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır.

Kendisinden iş bitecek kişi, isterse olamayacak gibi görünen işlere çıkar yol bulur.


İngilizce: If the shepherd has a heart, he’ll draw oil out of the boat.