Atasozu.org


Çingen çalıyor, Kürt oynuyor.


İngilizce: The gypsy plays, the Kurd sings.