Atasozu.org


Çay geçerken at değiştirilmez.


İngilizce: You don’t change horses when you pass tea.