Yiğit arkasından vurulmaz.

“Yiğit arkasından vurulmaz” atasözü, kişinin arkasından haince davranışlarda bulunmayı yargılar. Aslında bu söz, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal veya […]