İş gördün sıvış, ekmek gördün giriş!

İngilizce: You’ve been out of work, you’ve seen bread!