Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.

Çıkar sağlamaya yardım eden kimseye ya da şeye zarar gelmemesine dikkat edilmelidir. İngilizce: The calf of the milking cow is […]