Hasta ol benim için, öleyim senin için.

Kişi, kendisi için bir özveride bulunan kimseye karşı, sırası gelince daha büyük özveride bulunur. İngilizce: Be sick for me, i’ll […]