Mum yanmayınca pervane dönmez.

Güzel yoluna baş koyanların ortaya çıkması için güzelin görünmesi gerekir. İngilizce: When the candle doesn’t light, the propeller doesn’t spin.