Devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır.

“Devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır” atasözü, toplumdaki güç ve statü farklılıklarının insanların zihinlerine yansımasını ifade eder. Bu atasözü, […]