Kasap isterse keçinin boynuzundan yağ çıkarır.

“Kasap isterse keçinin boynuzundan yağ çıkarır” atasözü, bir kişinin istediği takdirde herhangi bir durumu veya olayı istediği şekilde sonuçlandırabileceğini ifade […]