İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır.

Hayvanlar koklaşarak tanıştıkları gibi insanlar da konuşarak tanışırlar ve konuştukça birbirlerini daha iyi anlarlar. İngilizce: You talk to talk, the […]