İhtiyarın düşkünü, beyaz giyer kış günü.

İngilizce: The old man wears white on winter’s day.