Hastaya yatak sorulmaz.

Bir kişiye, onsuz yapamayacağı belli olan bir şeyin gerek olup olmadığı sorulmaz. İngilizce: The patient is not asked about a […]