Atasozu.org

"içerisinde Yalancı geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Evi delikli baca, milleti yalancı hoca ile hacı yıkar.

Bu atasözü, bir kişinin veya bir kurumun kendi zayıflıkları veya eksiklikleri yüzünden başkalarını etkileyebileceğini ve zarar verebileceğini ifade eder. Atasözünde, […]

Yalancı kim? İşittiğini söyleyen

“Işittiğini söyleyen yalancıdır” atasözü, bir kişinin söylediklerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu atasözü, çoğunlukla sözde olan veya aslı olmayan haberlerin […]