“Dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için. “

Bu atasözü, insanların belirli bir düşünce yapısı ve planlama yapmadan işlere girişmelerinin sonuçlarını vurgulamaktadır. Atasözü, dağ başında harman yapmanın anlamsızlığına […]