Atasozu.org

"içerisinde itin geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Düzlükte kurt ulusa, evde itin bağrı sızlar.

“Düzlükte kurt ulusa, evde itin bağrı sızlar” atasözü, genellikle toplumda görmezden gelinen sorunlarla ilgili bir uyarı niteliği taşır. Bu atasözü, […]

Yavuz itin yarası eksik olmaz

“Atasözleri”, bir milletin kültür mirasının önemli bir parçasıdır. Türk kültüründe de atasözleri, halkın bilgelik, tecrübe, düşünce ve davranışlarının özeti gibi […]

İtin pamukçuya zararı vardır.

Kötü şey, görünüşte iyi şeye benziyorsa iyi şeyin değeri azalır. İngilizce: The mutt is damaging to the thrush.

İtin pamuk pazarına zararı vardır.

Kötü şey, görünüşte iyi şeye benziyorsa iyi şeyin değeri azalır. İngilizce: The push has harmto the cotton market.

İtin pamuğa zararı vardır.

Kötü şey, görünüşte iyi şeye benziyorsa iyi şeyin değeri azalır. İngilizce: The push is harmful to the rust.

İtin ölümü gelirse cami duvarına işer.

Eceli gelen köpek cami duvarına işer İngilizce: If the death of the dog comes, it’ll pee on the mosque wall.

İtin kuyruğu kalıba konmakla doğrulmaz.

Yaradılıştan kötü olan kişi, ne denli eğitilirse eğitilsin yola gelmez. İngilizce: The tail of the dog is not corrected by […]

İtin ısırmayanı, atın osurmayanı olmaz.

İngilizce: No one who bites, doesn’t fart.

İtin gönlüne kalsa günde bir leş yer.

Tamahkar kişi doymak bilmez. Gözü hep daha çok kazançtadır. İngilizce: If it’s up to you, it’s a scavengers a day.

İtin akılsızı kurban bayramında sılaya gider.

İşini bilmeyen kişi, ayağına gelen kısmetten yararlanacağı yerde, zorunlu olmayan, her zaman yapabileceği bir işi öne alır. İngilizce: The mindless […]

İtin duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı.

Eğer art niyetli, aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi, onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar; iyilere de barınacak yer bulunamazdı. Şükür […]

İtin ahmağı baklavadan pay umar.

Aptal kişi, eline geçmesi olanağı bulunmayan bir nimeti bekler. İngilizce: The dog hopes to share the baklava.

İt itin kuyruğunu bırakmaz.

İşleri, güçleri kötülük yapmak olanlar birbirlerinden ayrılmazlar. İngilizce: The mutt won’t leave its tail.

İt itin kuyruğuna basmaz.

Hilebaz, ahlâksız, başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar, birbirlerine rahatsızlık […]

İt itin ayağına basmaz.

Hilebaz, ahlâksız, başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar, birbirlerine rahatsızlık […]