Atasozu.org

"içerisinde ineğin geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.

Çıkar sağlamaya yardım eden kimseye ya da şeye zarar gelmemesine dikkat edilmelidir. İngilizce: The calf of the milking cow is […]

İneğin sarısı, toprağın karası.

Çiftçiler arasında ineğin sarı, toprağın kara renkli olanı beğenilir. İngilizce: The cow’s yellow, the ground.

Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, ineğin başlısı.

Tarlanın taşlısı, kızın uzun saçlısı, öküzün büyük başlısı daha çok beğenilir. İngilizce: The stone of the field, the girl’s hair, […]