Atasozu.org

"içerisinde ille geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Gözsüzden gözlü doğar, dilsizden dilli doğar, ille deli soy kovar.

Kişideki beden sakatlıkları çocuklarına geçmez. Ama delilik soya çeker. İngilizce: He’s born with eyes, he’s born linguistic, he’s a mad […]

Ocağın yedisine, güvenme başkasına, ille de eşinin erkek kardeşine (güvenme!)

İngilizce: Don’t trust the seven of the stoves, don’t trust anyone else, not necessarily your wife’s brother (don’t trust!)