Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

Bu atasözü, insanların farklı durumlar ve şartlar altında farklı zorluklarla karşılaşabileceğini ve bazılarının ihtiyaçları için gerekli olanı elde edemeyebileceğini ifade […]