Sarımsak içli dışlı, soğan yalnız başlı.

Anlaşan kimselerin -aynı aileden imişler gibi- birbirlerinden saklısı, gizlisi yoktur. Başkasıyla böyle bir yakınlık kuramamış olan kimse, tek başına kendi […]