İnsanın adı çıkmadansa canı çıkması hayırlıdır.

Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. İngilizce: It’s better for a man to die without a name.