Hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa ceza.

Buyurucu durumunda olanların yaptığı yanlışlık hoş görülür; buyruk altındakilerin yaptığı yanlışlık suç sayılır. İngilizce: If the lady breaks it, it’s […]