Seraskere dana güttüren dünya.

Dünya bir, işi bir, Kavanoz dipli dünya, İn kalk dünyası. İngilizce: The world that’s going to make the serasker a […]