Atasozu.org

"içerisinde Gölgesinde geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.

“Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir” atasözü, bir lider veya önderin varlığıyla birçok insanın rahat ve mutlu olabileceğini ifade eden […]

İt kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış.

Başkasının korumasıyla iş yapan akılsız kişi, desteklendiğini unutarak kendi gücüne inanır. İngilizce: He walked in the shadow of the dog […]

Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.

Kendisinden yararlanılan kişiyi, nesneyi zarara uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır. İngilizce: The tree to sit in its shadow is not cut off.