Atasozu.org

"içerisinde gölge geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Yazın gölge kovan, kışın karın ovar

“Yazın gölge kovan, kışın karın ovar” atasözü, Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılan ve mevsimlerin farklılıklarının insan yaşamına yansımasını anlatan bir […]

Yazın gölge hoş, kışın çuval boş

“Yazın gölge hoş, kışın çuval boş” atasözü, mevsimlerin hayatımızdaki değişimini ve mevsimlere uygun davranmanın önemini vurgulayan bir sözdür. Bu atasözü, […]