Düşman düşmana gazel okumaz.

“Düşman düşmana gazel okumaz” atasözü, bir düşmanın diğer düşmana dostluk beslemeyeceğini, aksine kendi çıkarları için her türlü kötülüğü yapabileceğini ifade […]