El elliğini, çay deliliğini eder.

“El elliğini, çay deliliğini eder” Türk kültüründeki atasözlerinden biridir ve elin işleyişinin ne kadar önemli olduğunu vurgular. El elliği, elin […]