Güzellik ondur, dokuzu dondur.

Güzelliğin onda dokuzu giyim kuşamla sağlanır. İngilizce: Beauty is ten, nine freeze.