Yola yoğurt dökmüş var mı?

“Atasözleri” denilen kısa, özlü ve öğütleyici sözler, genellikle bir toplumun kültüründe ve yaşantısında uzun yıllardır yerini almıştır. Bu atasözleri, birçok […]