Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider.

Birçok sözler, çeşitli anlamlara gelebilir. Kimi zaman dinleyenler, bir sözü, söyleyenin aklından geçmemiş olan bir anlama çekerler. İngilizce: The old […]