Atasozu.org

"Çocuğa" ile ilgili atasözü sonuçları

Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez.

“Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez” atasözü, henüz gerçekleşmemiş bir olay için gereksiz ya da erken hazırlık yapılmaması gerektiğini ifade eder. Bu […]

Doğmadık çocuğa don biçilmez.

“Doğmadık çocuğa don biçilmez” atasözü, gelecekte gerçekleşebilecek bir olayın tahmin edilemezliğini ve hazırlık yapılmadan karar vermenin yanıltıcı olabileceğini ifade eder. […]

Çocuğa iş, ardına sen düş.

Çocuk gerek yaşı, gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. Çocuğa yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği, belli bir sorumluluk gerektiren […]

Çocuğa iş buyuran, ardına kendi düşer.

Çocuk gerek yaşı, gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. Çocuğa yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği, belli bir sorumluluk gerektiren […]