Atasozu.org

"Çocuğa hakkındaki atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez.

“Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez” atasözü, henüz gerçekleşmemiş bir olay için gereksiz ya da erken hazırlık yapılmaması gerektiğini ifade eder. Bu […]

Doğmadık çocuğa don biçilmez.

“Doğmadık çocuğa don biçilmez” atasözü, gelecekte gerçekleşebilecek bir olayın tahmin edilemezliğini ve hazırlık yapılmadan karar vermenin yanıltıcı olabileceğini ifade eder. […]

Çocuğa iş, ardına sen düş.

Çocuk gerek yaşı, gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. Çocuğa yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği, belli bir sorumluluk gerektiren […]

Çocuğa iş buyuran, ardına kendi düşer.

Çocuk gerek yaşı, gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. Çocuğa yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği, belli bir sorumluluk gerektiren […]