Ünü var, unu yok! Adı batasıca.

Sadece adı var, ama adına uygun iş görmez anlamında… İngilizce: He’s got fame, no flour! It’s called batter.