İnsan ayaktan, at tırnaktan kapar.

Birçok hastalıklar insana ayağını üşütmesinden, ata da tırnağı yoluyla gelir. İngilizce: You get a horse from the feet, the horse […]