Dostun attığı taş baş yarmaz.

“Dostun attığı taş baş yarmaz” atasözü, dostluk ilişkilerinde olan bir hata ya da kusurun genellikle daha az zarar vermesi anlamında […]