Soy asma, soyuna çeker.

Temiz soydan gelen kişi, her durumuyla soyluluğunu gösterir. İngilizce: Don’t hang your lineage, it pulls it into its lineage.