Bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır.

“Bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır” atasözü, genellikle bilgi ve deneyimle ilişkilendirilen bir kavramı ifade eder. Bu atasözü, bir konuda […]