Malı ongun olanın adı angın olur.

Malından çok ürün alan kişinin adı her yerde anılır. İngilizce: The one who owns it is called angin.