Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak olanaksızdır. İngilizce: What’s the […]