Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.

Bu atasözü, bir kişinin mutsuz olduğu veya acı çektiği bir durumda başkalarının sevinçli olmasının hoş karşılanamayacağını ifade eder. Empati ve […]