Atasozu.org

"ağacın hakkındaki atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Her ağacın meyvesi olmaz.

Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız olduğu, onlardan […]

Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.

Kendisinden yararlanılan kişiyi, nesneyi zarara uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır. İngilizce: The tree to sit in its shadow is not cut off.