Atasozu.org


Zenginin tavuğu çift sarılı yumurtlar.

Zenginin horozu bile yumurtlar.


İngilizce: The rich man’s chicken lays double-wrapped eggs.