Atasozu.org


Zenginin horozu bile yumurtlar.

Paralı kişi, kısır sanılan işlerden bile kâr sağlama yolunu bulur.


İngilizce: Even the rich man’s rooster lays eggs.