Atasozu.org


Zenginin basması ipekli görünür.

Zengin ne giyse, ne yese, ne yapsa en pahalısını yeğlemiş sanılır.


İngilizce: The rich’s printing looks silky.