Atasozu.org


Zenginin azgını, kürk giyer yaz günü.

Para, kimi kişileri gösterişe ve budalaca savurganlığa sürükler.


İngilizce: The rich man wears fur on a summer’s day.