Atasozu.org


Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz.


İngilizce: The shame of the rich, the disease of the fukara does not occur.