Atasozu.org


Zengine varıp da pabuç çevireceğine, fakire var da dümen çevir!

Fakirle evliliğin, ev idaresi açısından kadın yönünden olumlu yönü de olabileceğine vurgu yapılmaktadır.


İngilizce: Instead of getting rich and turning shoes, there’s the poor and you’re at the helm!